INTERAKT, s. r. o. Odoo verzia 14.0-20201218

Informácia o INTERAKT, s. r. o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo